Tutustuta hakijat kouluun tiloihin ja tarjontaan ja samalla lisää heidän motivaatiotaan opiskella siellä – virtuaalitodellisuudella.

Pähkinänkuoressa

Virtuaalitodellisuus on uusin media-alusta: tietokoneella luotu ympäristö, jossa henkilö kokee olevansa fyysisesti paikalla esimerkiksi näön peittävien lasien (HMD) kautta.

360Kouluesittelyt tarjoavat oppilaitoksellesi mahdollisuuden tutustuttaa hakijat ja uudet opiskelijat koulun ympäristöön ja toimintoihin ilman paikalla käymistä. Näin he saavat asianmukaisen kuvan koulusta ja myös motivaatiostaan opiskella siellä!

VR-Esittelyn uniikit piirteet

Immersiivisyys

Korvaa todellisuutta ja mahdollistaa kokemisen ilman paikan päällä olemista.

Uusi näkökulma

Vaikuttavampi kokemus kuin muilla media-alustoilla ja jää paremmin mieleen.

Tarinankerronta uudelle tasolle.

Hyötysuhde

Korkeampi sisäistäminen vähemmällä.

Materiaali mahdollista jakaa eri kanavissa.

Uusi media

Virtuaalimuodossa oleva kouluesittely tekee siitä läheisemmän kohderyhmälle, joka on tottunut digimaailmaan ja uusiin trendeihin. Erityisesti USA:ssa virtuaaliset kouluesittelyt ovat yleisiä välimatkojen ja opiskelijoiden korkeiden lukukausimaksujen myötä. Immersiivisiin esittelyihin on keskitynyt erityisesti YouVisit, ja he ovat tehneet VR-alustoja mm. Harvardille ja Yalelle. Lisäksi esimerkiksi University of Texas on luonut koko kouluympäristölleen VR-esittelyn.

Pääelementit virtuaalisissa kouluesittelyissä ovat virtuaaliympäristön lisäksi lisäinformaation välittäminen tekstinä tai puheena, ja lisätoimintojen esittely (‘Hae kouluun’ ym. toiminnot).

Referenssit

Kaarinan lukion virtuaalinen esittely.

Lue lisää

Henkilökohtainen perehdytys koulusta niin hakijoille, oppilaille kuin kenelle tahansa kiinnostuneelle!

Lue lisää

Ole osa virtuaalitodellisuuden
tulevaisuutta – Ota yhteyttä!